Khóa học chuẩn bị đại học tại Juvenis Maxime được thiết kế đặc biệt để trang bị cho học sinh tất cả các kỹ năng học thuật & kỹ năng mềm, giảm thiểu tình trạng học vẹt, đổi mới cách học thường thấy ở các trường trung học bằng mô hình mang tính độc lập, nơi học sinh sẽ tự phân tích, đánh giá và sàng lọc thông tin để chuẩn bị các bài luận được nghiên cứu kỹ lưỡng để chứng minh khả năng đọc, suy nghĩ và viết luận bằng tiếng Anh. Khóa học cũng củng cố sức khỏe tinh thần của học sinh thông qua chương trình sức khỏe tinh thần để chuẩn bị tốt nhất cho sự chuyển đổi thành công vào đại học và trong cuộc sống.

Kỹ năng học thuật

Kỹ năng học thuật

Khóa học liên quan đến các kĩ năng học thuật là công cụ quan trọng dành cho những sinh viên đang trong quá trình khai phá tiềm năng phát triển của chính bản thân họ trong học tập và nghề nghiệp sau này
Kỹ năng mềm

Kỹ năng mềm

Khóa học Kỹ năng mềm là một phần thiết yếu của bất kỳ nền giáo dục toàn diện nào, chuẩn bị cho sinh viên để có thể thành công ở trường đại học và cả con đường phát triển sau đó
Sức khỏe tinh thần và hạnh phúc

Sức khỏe tinh thần và hạnh phúc

Khóa học Sức khỏe Tinh thần và Hạnh phúc của chúng tôi trang bị cho sinh viên các công cụ và nguồn lực thiết yếu để thúc đẩy khả năng phục hồi cảm xúc, nuôi dưỡng các mối quan hệ tích cực và có thể chăm sóc bản thân một cách hiệu quả.
Khóa dự bị đại học ngắn hạn

Khóa dự bị đại học ngắn hạn

Khóa học ngắn hạn chuẩn bị vào đại học (PUSC) là một chương trình đào tạo năng động và chuyên sâu được thiết kế cho những sinh viên đang muốn nâng cao kỹ năng học tập trong một khoảng thời gian ngắn
Dạy kèm

Dạy kèm

Chương trình dạy kèm của chúng tôi cung cấp một lộ trình cá nhân hóa, một kèm một hoặc nhóm nhỏ cho sinh viên đang tìm cách cải thiện kiến thức học thuật và kĩ năng mềm của họ.
Hướng dẫn – Cố vấn

Hướng dẫn - Cố vấn

Trong chương trình này, sinh viên được kết hợp với một người thầy, cô / cố vấn giàu kinh nghiệm, người hiểu được sự thay đổi trong văn hóa từ trong nước sang một nước khác có thể khó khăn như thế nào, trước khi học sinh rời khỏi đất nước của họ.
Mạnh dạn bước đến thành công