Tư duy phản biện

Các quy tắc của cờ vua có thể được dạy một cách nhanh chóng. Trong 10 hoặc 15p phút, người ta có thể tìm hiểu cách tất cả các quân cờ di chuyển, mục tiêu của trò chơi và bắt đầu chơi. Tuy nhiên, biết chơi cờ vua khác với việc trở thành một Đại kiện tướng cờ vua – điều đó phải mất nhiều năm. Với tư duy phản biện cũng vậy. Những phẩm chất cơ bản của nó có thể được hiểu một cách nhanh chóng, nhưng học cách kết hợp những điều này vào cuộc sống hàng ngày của bạn và đạt được lợi ích, là một quá trình cần có thời gian để học. Để tiếp tục phép ẩn dụ ban đầu, bài viết này sẽ cung cấp cho bạn các quy tắc của cờ vua, nhưng chỉ là một bước nhỏ trên con đường trở thành Đại kiện tướng (của Tư duy phản biện).

Tốt nhất là bắt đầu với việc thừa nhận rằng có nhiều định nghĩa về tư duy phản biện, tất cả đều hơi khác nhau tùy thuộc vào quan điểm rộng hơn mà tác giả đang cố gắng đưa ra. Không bị vướng vào tất cả những điều này, hãy bắt đầu với những điều họ có xu hướng chia sẻ. Những phẩm chất cần thiết để suy nghĩ chín chắn là:

  • Lắng nghe tích cực: Đây là lắng nghe “vượt ra ngoài lời nói” bằng cách sử dụng các tín hiệu bằng lời nói và phi ngôn ngữ để xác định ý nghĩa sâu sắc hơn. Nó cũng có nghĩa là đặt những câu hỏi cần thiết để đạt được sự hiểu biết.
  • Đánh giá bằng chứng: Một thành phần chính của tư duy phản biện là đánh giá bản chất của thông tin bạn đang nhận được. Nguồn có đáng tin cậy không? Nó đến từ đâu? Nó là nguồn chính hay phụ? Có nguồn nào tốt hơn để từ đó có thể thu được nhiều thông tin hơn không? Là thông tin mà nó cung cấp thực tế hay ý kiến?
  • Tìm kiếm sự thiên vị: Hầu như tất cả các thông tin không phải là toán học đều có một số dạng thiên vị. Trong trường hợp này, thiên vị là ủng hộ hoặc phản đối quan điểm này so với quan điểm khác. Khi được xác định, sự thiên vị không nhất thiết là xấu. Tuy nhiên, đó là khi có một tuyên bố rằng không có sự thiên vị mà bạn nên cảnh giác và nhìn sâu hơn vào lập luận được cung cấp.
  • Cân bằng: Có tính đến các quan điểm khác (đặc biệt là những quan điểm bạn không đồng ý) có thể dẫn đến sự hiểu biết nhiều hơn về lý do tại sao người khác sẽ giữ những quan điểm đó. Tùy thuộc vào bản chất của lập luận, các quan điểm đối lập có thể có giá trị như nhau. Phải mất một chút khiêm tốn để hiểu rằng một niềm tin trái ngược với niềm tin của bạn vẫn có thể là “đúng”
  • Đi đến kết luận: Mục đích của tất cả những điều này là đưa ra một số hình thức phán xét, ngay cả khi phán quyết là cá nhân. Về cuộc sống đại học, bạn có thể đánh giá lập luận được trình bày bởi một tác giả hoặc cố gắng trình bày của riêng bạn. Trong cả hai trường hợp, lập luận nên đứng lên để kiểm tra phê phán, được hỗ trợ bởi các bằng chứng liên quan và kết luận phải là một kết quả hợp lý.

Mặc dù nhìn bề ngoài, tất cả những điều này có vẻ giống như sự kết hợp giữa Jedi và Spock, nhưng nó chỉ đơn giản là một cách để đánh giá thế giới xung quanh chúng ta. Nó liên quan rất nhiều đến phương pháp khoa học như một cách có cấu trúc để tiến hành một cuộc điều tra hoặc thí nghiệm, tư duy phê phán cho phép chúng tôi đánh giá nhiều loại dữ liệu hơn và đưa ra kết luận sáng suốt. Trong môi trường đại học, nó là một công cụ để làm chủ suy nghĩ và ý kiến cảm xúc thường hướng dẫn chúng ta trong thời thơ ấu và cung cấp một phương tiện để đối phó với thông tin mới. Các trường đại học, về bản chất, có nghĩa là để thúc đẩy học tập. Điều này chỉ có thể được thực hiện một cách có hệ thống và có cấu trúc, càng tự do (càng tốt) khỏi ý kiến và chỉ liên quan đến thực tế có liên quan và kết luận hợp lý.

Vì vậy, sau 500 từ, bạn đã sẵn sàng để bắt đầu suy nghĩ chín chắn? Có lẽ là không. Mục tiêu ở đây là đưa ra những lời giới thiệu nhỏ nhất về một kỹ năng mà bạn sẽ mong đợi, ở một mức độ nào đó, thành thạo.

Điều này cần có thời gian và công sức, nhưng bắt đầu sẽ đưa bạn lên đường đến điểm cao hơn.

Bài viết thuộc bản quyền Ⓒ của Juvenis Maxime 2023

Tác giả: Kenneth Knox