Nguồn tài liệu về kiến thức học thuật

Tìm kiếm các nguồn phù hợp để hỗ trợ công việc học tập của bạn quan trọng hơn bản thân công việc.

Đây có vẻ như là một tuyên bố táo bạo. Bạn có thể tự hỏi mình, “không phải công việc mà tôi làm là điều quan trọng nhất khi tôi hoàn thành một bài tập sao?” Sự thật là, nếu công việc của bạn dựa trên thông tin không đáng tin cậy hoặc không chính xác, nó sẽ có rất ít hoặc không có giá trị. Hiểu được nguồn nào có chất lượng cao hoặc có thể đáng tin cậy sẽ là trọng tâm cho sự phát triển của bạn với tư cách là sinh viên đại học. Thế giới đầy thông tin, và có vẻ như tất cả đều nằm trong tầm tay bạn. Tuy nhiên, nếu bạn không biết cách xác định nên sử dụng nguồn nào, bạn sẽ gặp khó khăn.

Mặc dù chất lượng của các nguồn nói chung sẽ rơi vào một phổ từ “thấp” đến “cao”, bạn chắc chắn nên tập trung vào cao cấp. Nói chung, các nguồn chất lượng cao nhất là các ấn phẩm học thuật và được đánh giá ngang hàng. Những nguồn này chứa thông tin từ các chuyên gia đã được kiểm tra bởi các chuyên gia khác và như vậy là tốt nhất. Tuy nhiên, ngay cả khi sử dụng một trong những điều này, một số phán đoán quan trọng là bắt buộc và sẽ được giải quyết dưới đây. Các nguồn chất lượng cao khác có thể là luận văn và luận văn, kỷ yếu hội nghị và một số văn bản. Ở đầu dưới của quang phổ là các nguồn phổ biến như báo, trang web và blog. Lưu ý rằng báo chí trình bày một trường hợp duy nhất trong đó độ tin cậy của tạp chí định kỳ có thể rất khác nhau. Có một sự khác biệt lớn giữa New York Times và New York Post.

Bất kể nguồn nào, bạn phải đánh giá xem nó có phù hợp để sử dụng hay không. Mặc dù có vẻ phản trực giác, sự thật thay đổi theo thời gian. Cho đến những năm 1800, nhiều nhà điểu học được kính trọng nhất thế giới tin rằng chim sẻ ngủ đông dưới nước, việc di cư quá lố bịch để tin (đó là sự thật). Điều này có nghĩa là bạn phải là trọng tài về việc liệu một sự kiện có đúng hay không? Không, nó không, nhưng bạn cần phải thực hiện một số lựa chọn quan trọng.

May mắn thay, có những công cụ để hỗ trợ về vấn đề này.

Một công cụ như vậy là bài kiểm tra CRAAP (ý định chơi chữ). Phương pháp đánh giá nguồn này được tạo ra bởi Sarah Blakeslee và nhóm của cô tại Đại học Bang California

C

Thời điểm xuất hiện của thông tin: Tính kịp thời của thông tin

 • Thông tin được công bố hoặc đăng tải khi nào? Sửa đổi hoặc cập nhật?
 • Chủ đề của bạn có yêu cầu thông tin hiện tại hay các nguồn cũ hơn cũng sẽ được chấp nhận?
R

Sự liên quan: Thông tin này có ích gì trong bài làm của bạn

 • Thông tin có liên quan đến chủ đề của bạn hoặc trả lời câu hỏi của bạn không?
 • Đối tượng dự định là ai? / Mức độ thích hợp?
A

Cơ quan: Nguồn thông tin

 • Tác giả / nhà xuất bản / nguồn / nhà tài trợ là ai?
 • Chứng chỉ hoặc liên kết tổ chức của tác giả là gì?
 • Tác giả có đủ điều kiện để viết về chủ đề này không? / Thông tin liên hệ?
A

Độ chính xác: Độ tin cậy, trung thực và đúng đắn của nội dung.

 • Thông tin đến từ đâu? / được hỗ trợ bởi bằng chứng?
 • Thông tin đã được xem xét hoặc tham khảo chưa?
 • Ngôn ngữ hoặc giọng điệu có vẻ không thiên vị và không có cảm xúc không?
P

Mục đích: Lý do thông tin tồn tại

 • Mục đích của thông tin là gì? Đó là để thông báo, giảng dạy, bán, giải trí hay theo đuổi?
 • Quan điểm có vẻ khách quan và vô tư?
 • Có thành kiến chính trị, tôn giáo, thể chế hoặc cá nhân không?

SỬ DỤNG CRAAP (TÓM TẮT)

Thời điểm thông tin xuất hiện: Bước đầu tiên là quá trình này là kiểm tra đơn vị tiền tệ của thông tin. Đây có phải là thông tin cập nhật nhất không? HA nó đã được sửa đổi hoặc cập nhật? Nó có trích dẫn các nguồn cập nhật khác không? Sử dụng ví dụ của chúng tôi ở trên về chim sẻ, một bài viết về chủ đề này sẽ ngay lập tức thất bại trong phần đánh giá này vì nó sẽ lỗi thời đáng kể.

Mức độ liên quan: T Khi đánh giá mức độ liên quan, bạn cần xem xét mối liên hệ giữa chủ đề được viết và nguồn của nó. Bạn cũng nên xác định đối tượng dự định, mức độ của thông tin này có phù hợp với những gì bạ muốn sử dụng nó không?

Tác giả và nhà xuất bản của một nguồn tham khảo. Họ có đủ điều kiện để trở thành một nguồn về chủ đề này không? Ngoài ra, trong khi không có công việc nào là không thiên vị, những thành kiến có được xác định và giải quyết không? Biết thông tin này sẽ giúp bạn quyết định xem nguồn có thể đáng tin cậy và xứng đáng được trích dẫn hay không.

Độ chính xác: Cũng rất quan trọng để xác định xem một nguồn có đáng tin cậy hay không là độ chính xác. Là bằng chứng thích hợp được trình bày? Bằng chứng này có nguồn riêng với các trích dẫn có thể kiểm chứng được không? Quay trở lại thiên vị, điều này được giải quyết như thế nào? Lập luận có cân bằng không? Kết luận có hợp lý không?

Mục đích: Tại sao nguồn này được tạo ra? Nó có phải là một phần của một khối lượng công việc lớn hơn không? Nó đang cố gắng làm gì? (dạy, giải trí, bán cho bạn một cái gì đó?). Biết ý định của tác giả có thể giúp bạn quyết định xem nguồn nó có phù hợp để sử dụng hay không.

Một khi bạn trở nên có kinh nghiệm hơn trong việc sử dụng CRAAP, nó không cần phải là một quá trình chính thức và có chủ ý như đã trình bày ở trên. Nó có thể là “chạy trong nền” và đi qua tiềm thức của bạn, khi bạn tiến hành nghiên cứu của mình.

Luôn nhớ rằng bạn có trách nhiệm lựa chọn các nguồn phù hợp, chất lượng cao cho công việc của mình và phát triển những kỹ năng quan trọng này là một phần thiết yếu của trải nghiệm đại học.

Bài viết thuộc bản quyền Ⓒ của Juvenis Maxime 2023

Tác giả: Kenneth Knox