Khám phá thế giới của việc dạy và học, nơi kiến thức được chia sẻ và cách để học viên phát triển. Tìm hiểu về các phương pháp giảng dạy khác nhau, phát triển chương trình học, và tầm quan trọng của giáo dục trong xã hội.

Các công việc trong ngành này:

Nhân viên chăm sóc trẻ em
Người giúp việc gia đình
Nhân viên lớp học
Huấn luyện viên
Nhân viên đào tạo nhân sự
Huấn luyện viên thể dục
Quản trị viên trường học
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng trường học

Giáo Dục & Đào Tạo Tìm hiểu thêm
Gặp gỡ cố vấn Tìm hiểu thêm  
“The essence of education is not to get a certificate or job, but to be a holistically developed person who can positively impact the society.”
Ifeanyi Enoch Onuoha
Mạnh dạn bước đến thành công