Chương trình Pathway của chúng tôi là được thiết kế để khơi dậy ước mơ nghề nghiệp của học sinh trung học.  Nghiên cứu 11 ngành nghề khác nhau và động lực khám phá các con đường phát triển đa dạng trong từng ngành nghề. Thông qua các dự án thực hành, học viên sẽ có thể nhận thức sự khác biệt giữa các cụm nghề nghiệp khác nhau, giúp họ đưa ra quyết định chọn ngành học phù hợp tại trường Đại học. Hãy tham gia cùng chúng tôi trong hành trình khám phá các cơ hội tương lai!

Công Nghệ Thông Tin

Công Nghệ Thông Tin

Ngành Công nghệ thông tin là xương sống của thế giới, dẫn dắt về cải tiến & sự tiến bộ qua nhiều lĩnh vực. Nhóm Nghề nghiệp CNTT cung cấp các lộ trình thú vị giúp bạn trở thành chuyên gia mạng, chuyên viên về vấn đề CNTT hàng đầu, kiến trúc sư của những...
Tài Chính

Tài Chính

Nhóm Nghề nghiệp Tài chính cung cấp một lộ trình năng động để có được sự nghiệp viên mãn khi quản lý huyết mạch của nền kinh tế. Từ việc xây dựng các chiến lược đầu tư đến bảo vệ khỏi rủi ro tài chính và duy trì hệ sinh thái tài chính, lĩnh vực...
Quản Lý Doanh Nghiệp & Hành Chính

Quản Lý Doanh Nghiệp & Hành Chính

Thúc đẩy sự nhạy bén trong kinh doanh của bạn với Nhóm nghề nghiệp Quản trị & Quản lý Kinh doanh. Khám phá các con đường sự nghiệp đa dạng định hình thành công trong các ngành. Trở thành người có tầm nhìn chiến lược, trung tâm điều khiển dữ liệu, nhà vô địch về...
Tiếp Thị & Bán Hàng

Tiếp Thị & Bán Hàng

Nhóm nghề nghiệp Tiếp thị & Bán hàng khơi dậy niềm đam mê phát triển kinh doanh của bạn. Trở thành quân sư đằng sau các chiến dịch thu hút, định hình giọng nói của thương hiệu, đạt được mục tiêu doanh số gần hơn hoặc có tầm nhìn xa về sản phẩm, quản lý...
Luật

Luật

Nhóm Nghề Luật cung cấp một loạt các lộ trình năng động cho những người đam mê tuân thủ luật pháp, đảm bảo an toàn và phục vụ cộng đồng. Trở thành người bảo vệ công lý, người đáp ứng được các tình huống khẩn cấp, chuyên gia pháp lý hoặc người bảo vệ an...
Dịch Vụ Nhân Sinh

Dịch Vụ Nhân Sinh

Nhóm Nghề nghiệp Dịch vụ Nhân sinh khơi dậy niềm đam mê phục vụ người khác của bạn. Trở thành nhà đấu tranh cho trí tuệ trẻ, người ủng hộ sức khỏe tinh thần, trụ cột của gia đình và cộng đồng, người chăm sóc hoặc trợ lý cuộc sống hàng ngày. Lĩnh vực bổ...
Mạnh dạn bước đến thành công