Những kỹ năng cần thiết để thành công trong ngành Kiến Trúc, Thiết Kế và Xây Dựng

Để trở nên thành thạo trong ngành kiến trúc đòi hỏi nhiều phẩm chất, kỹ năng của người hành nghề.

Khi tìm hiểu về kỹ năng quan trọng nhất để trở thành một kiến trúc sư thành công, không khó để tìm ra câu trả lời, một câu trả lời quá rõ ràng. Mặc dù có nhiều kỹ năng không kém phần quan trọng mà bạn phải đáp ứng, thứ nổi bật trên tất cả chính là kĩ năng GIAO TIẾP. Khả năng truyền đạt các khái niệm, ý tưởng và yêu cầu cho các bên liên quan là điều vô cùng quan trọng đối với một người kiến trúc sư. Kĩ năng giao tiếp trong lĩnh vực kiến trúc không đơn thuần là sự trao đổi ý tưởng và thông tin; đó là nền tảng cho một dự án thành công có thể đi vào thực tiễn. Đối với những người không quen thuộc với các những hoạt động có tính chất tương đối phức tạp của ngành này, việc hiểu được tầm quan trọng của kĩ năng giao tiếp hiệu quả có thể giúp nhận thức được tác động sâu sắc của nó đối với việc định hình các công trình kiến trúc xung quanh chúng ta.

Về cốt lõi, kiến trúc là tập hợp của một chuỗi hoạt động bao gồm một loạt các bên liên quan – kiến trúc sư, kỹ sư, khách hàng, nhà thầu và chuyên gia từ các ngành nghề khác nhau. Mỗi đối tượng mang đến một góc nhìn và chuyên môn cá nhân độc đáo khác nhau , góp phần vào quá trình thiết kế và xây dựng các tòa nhà xung quanh đời sống chúng ta. Với mỗi quan điểm khác nhau đều sẽ cung cấp một góc nhìn mới, và đa dạng, đảm bảo tiếng nói của mọi người được tôn trọng.

Các hình thức giao tiếp sẽ có sự khác biệt ở từng thời điểm với tư cách là một kiến trúc sư. Kiến trúc sư là cầu nối của thế giới thiết kế và xây dựng. Chính vì vậy, họ cần giao tiếp một cách hiệu quả với tất cả các bên tham gia vào một dự án – gồm rất nhiều đối tượng khác nhau.

Kiến trúc sư sẽ là người xác định tầm nhìn của người chủ. Sử dụng các phương tiện hỗ trợ thông qua lời nói và công cụ đồ họa để mô phỏng các khả năng cho đến khi một khái niệm trở thành một hiện vật hữu hình. Kiến trúc sư phải lắng nghe nhu cầu và mong muốn của khách hàng và chuyển những ý tưởng này thành sơ đồ tầng và kết xuất. Quan trọng nhất là kiến trúc sư phải chia sẻ ý tưởng đằng sau lý do tạo ra những hình ảnh này theo một cách mà khách hàng sẽ dễ hiểu nhất. Truyền đạt rõ ràng những đồ tạo tác này cho khách hàng là điều tối quan trọng và khách hàng sẽ hiểu bằng ngôn ngữ của chính bản thân họ. Ngôn ngữ của khách hàng sẽ được cá nhân hóa khi họ tiếp xúc với lĩnh vực xây dựng, quan tâm đến kiến trúc và trải nghiệm với ngành thiết kế. Một ngôi nhà dành cho khách hàng xây dựng nhưng không có sơ đồ tầng, kết xuất và các đồ họa khác sẽ cần một sự giải thích rõ ràng thêm về những đồ tạo tác này. Sơ đồ tầng và đồ họa có thể được kết hợp với việc giao tiếp bằng lời nói và bằng văn bản khác để tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc trò chuyện giữa các bên. Kiến trúc sư sẽ phải có kỹ năng hiểu các bản vẽ 2 chiều như một vật thể 3 chiều – nhưng quan trọng hơn là kiến trúc sư có thể truyền đạt các bản vẽ cho khách hàng theo cách mà khách hàng sẽ hiểu rõ nhất.

Sau đó, người kiến trúc sư sẽ phải thuật lại tầm nhìn và các khái niệm này cho các thành viên khác trong nhóm thiết kế để phối hợp và phát triển ý tưởng thành các sản phẩm, vật liệu, màu sắc, cơ chế và thiết bị có thể sử dụng được trên thực tế. Kiến trúc sư phải sử dụng ngôn ngữ của các kỹ sư để phát triển các bản vẽ. Trong suốt quá trình này, kiến trúc sư sẽ tiếp tục liên hệ lại với khách hàng về tiến độ thực hiện của các công đoạn khác nhau trong dự án. Kiến trúc sư trở thành người phát ngôn cho dự án, đảm bảo rằng khách hàng sẽ hiểu rõ về sản phẩm đang được thiết kế. Thông thường, nhóm đối tượng khách hàng sẽ được hình thành từ các đối tượng khác nhau bao gồm người dùng cuối, bộ phận buồng phòng và bảo trì. Mỗi nhóm khách hàng này sẽ có ngôn ngữ của riêng họ cùng với các sự ưu tiên và mối quan tâm riêng khác nhau. Kiến trúc sư sẽ giao tiếp với từng nhóm đối tượng và đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của từng nhóm đối tượng đó. Tất cả sự phối hợp và giao tiếp này là để mục đích mang lại một bộ tài liệu cho ngành xây dựng bằng ngôn ngữ riêng của nhà thầu. Tất cả những nỗ lực với khách hàng và các kỹ sư là cho mục tiêu chính: xây dựng một tòa nhà hoàn chỉnh. Các tài liệu xây dựng kết hợp đồ họa, thông số kỹ thuật bằng văn bản, mẫu vật, và bất kỳ phương pháp nào khác để đưa các ý tưởng trở thành một tòa nhà trên thực tế.

Việc tạo ra một thiết kế và quá trình bắt đầu xây dựng sẽ thuộc phạm vi công việc của nhiều đối tượng khác nhau. Kiến trúc sư sẽ cần liên lạc với các nhà quy hoạch của thành phố, người xem xét quy hoạch, đơn vị cứu hỏa và các công chức liên quan khác. Ngôn ngữ sử dụng trong trường hợp này này sẽ khác với các ngôn ngữ khác mặc dù sử dụng cùng một phương pháp qua đồ họa, lời nói và hiện vật bằng văn bản. Các đại diện dân sự sẽ đưa quan điểm riêng của họ về việc nhìn vào tòa nhà trong một góc nhìn được phóng đại lớn hơn thay vì chỉ nhìn vào một tòa nhà có các chức năng nội bộ. Kiến trúc sư phải thuật lại được lại những sự ưu tiên bằng các hình thức mà các đại diện dân sự và chủ sở hữu sẽ hiểu để đảm bảo rằng tất cả các quy tắc phân vùng, quy tắc của thành phố đều được tuân thủ.

Công việc giao tiếp với nhà thầu sẽ cần một phương pháp sử dụng ngôn ngữ một cách thông minh mà kiến trúc sư phải nắm bắt. Mặc dù trách nhiệm của kiến trúc sư sẽ được duy trì trong suốt quá trình thi công, nhưng sẽ rất hiếm khi kiến trúc sư có mặt tại công trường mỗi ngày để kiểm tra vô số các hoạt động đang diễn ra mọi lúc, mọi nơi. Các bên sẽ phụ thuộc vào hồ sơ thi công để hướng dẫn quá trình thi công. Và, khi có vấn đề phát sinh, quá trình giao tiếp sẽ được tiếp tục. Sẽ có các hình thức giao tiếp liên tục thông qua các phương tiện hỗ trợ bằng văn bản, bằng lời nói và đồ họa. Cuối cùng, một sản phẩm hoàn thiện của một tòa nhà là khi các chức năng của tòa nhà có thể được sử dụng mượt mà, đáp ứng tầm nhìn ban đầu do khách hàng đặt ra khi bắt đầu thực hiện dự án.

Khía cạnh cuối cùng của kĩ năng giao tiếp trong một dự án là các báo cáo sau khi hoàn thành quá trình xây dựng. Đây là cơ hội để kiến trúc sư hiểu được dự án đáp ứng được tầm nhìn đặt ra ban đầu như thế nào. Để hiểu làm thế nào tất cả các nỗ lực để truyền đạt một tầm nhìn vào một tòa nhà đang được thực thi trong thực tế. Đây là cơ hội để ngồi lại với khách hàng, xem các kì vọng đã được đáp ứng như thế nào. Đây là cơ hội để hiểu được mặt tốt và mặt chưa tốt, khiếm khuyết của tòa nhà để có thể nâng cao quá trình giao tiếp một cách hiệu quả hơn.

Kỹ năng giao tiếp sẽ là cốt lõi duy trì xuyên suốt vòng đời của một dự án. Kỹ năng bắt buộc cần phải có để trở thành mộ kiến trúc sư là có thể lắng nghe, phản hồi và đảm bảo rằng các ý tưởng có thể thực thi trên tất cả các khía cạnh của kiến trúc. Từ khách hàng đến đồng nghiệp đến nhà thầu, sự cần thiết của việc có thể giao tiếp với tất cả các bên là cơ sở giúp các tòa nhà được xây dựng.

 

Bill J. Berry

Copyright Ⓒ Juvenis Maxime 2024