Giáo trình là gì và tại sao nó lại quan trọng?

Có thể nói rằng giáo trình là tài liệu quan trọng nhất trong bất kỳ khóa học nào bạn sẽ học ở trường đại học. Đây là từ xuất phát từ tiếng Latin thời trung cổ có nghĩa là “danh sách” nhưng thực sự dựa trên lỗi chính tả của một từ Hy Lạp. Mặc dù đó là một câu chuyện cho một thời điểm khác, giáo trình là một bản đồ đường đi toàn diện cho khóa học của bạn. Nó bao gồm tất cả mọi thứ mà giáo sư muốn bạn biết về cách thành công trong một lớp học nhất định. Mặc dù chúng có thể hơi khác nhau giữa các khóa học, nhưng mọi giáo trình (nên) chứa cùng một thông tin cơ bản.

1. Ai đang giảng dạy khóa học của bạn? Giáo trình sẽ chứa tên của người hướng dẫn, chi tiết liên lạc của họ và thời điểm có thể liên lạc

2. Ở đâu và khi nào? Nó cũng sẽ có thời gian và địa điểm của các lớp học cho học kỳ. Nó cũng có thể chứa ngày đến hạn cho các bài tập cụ thể cũng như lịch trình cho các câu đố / bài kiểm tra và bài kiểm tra cuối cùng.

3. Những gì cần thiết? Sẽ có một danh sách bất kỳ sách giáo khoa, bài đọc hoặc tài liệu cần thiết nào bạn sẽ cần cho lớp học. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ không cần những vật dụng này vào ngày đầu tiên, vì vậy không cần phải hoảng sợ nếu bạn không có giáo trình trước khi lớp học bắt đầu.

4. Tất cả điều này hoạt động như thế nào? Các quy tắc và chính sách sẽ cho bạn biết người hướng dẫn mong đợi gì ở bạn và lớp học sẽ hoạt động như thế nào. Nó thậm chí có thể bao gồm các vấn đề như bài tập muộn và đến lớp muộn.

Đây chỉ là những điều cơ bản, nhưng chúng đưa ra một dấu hiệu cho thấy tài liệu này quan trọng như thế nào đối với thành công của bạn. Nó có thể được trao cho bạn trên giấy, nhưng nó có nhiều khả năng được tìm thấy trực tuyến. Tùy thuộc vào người hướng dẫn, điều này có thể phức tạp, đơn giản, vui vẻ hoặc hơi nhàm chán. Điều quan trọng là bạn đọc nó một cách cẩn thận, chuyển các ngày quan trọng vào lịch của bạn với đủ cảnh báo về thời hạn để bạn có thể hành động. Nếu bất cứ điều gì trong giáo trình của bạn không rõ ràng, hãy chắc chắn yêu cầu người hướng dẫn làm rõ vì bạn sẽ phải tuân theo các quy tắc, hướng dẫn và thủ tục mà nó bao gồm.

Có khả năng là sẽ không ai nhắc nhở bạn, vì vậy hãy lưu ý tất cả những điều cơ bản như đã đề cập ở trên và chuẩn bị trước để giảm bớt căng thẳng của bạn.

Bài viết thuộc độc quyền Ⓒ của Juvenis Maxime

Tác giả: Kenneth Knox