Học về cách thức vận chuyển hiệu quả hàng hóa từ một nơi này đến nơi khác. Khám phá các ngành nghề liên quan đến quản lý chuỗi cung ứng, hệ thống vận tải và hoạt động logistics giúp duy trì việc vận chuyển hàng hóa và người đi khắp thế giới.

Khóa học này trang bị bạn với sự hiểu biết toàn diện về vận tải và logistics thông qua bốn mảng chính:

Thế giới đang chuyển động:

Khám phá các phương tiện vận chuyển, vận tải và vận kho, hiểu biết sâu bề cách hàng hóa và con người di chuyển vòng quanh thế giới.

Bài toán vận tải

Thảo luận về vai trò của logistics, việc lên kế hoạch, lưu kho và quản lý tồn kho trong việc đảm bảo hoạt động vận tải diễn ra trôi chảy.

Hiểu được cách các tiến bộ công nghệ đang biến đổi các doanh nghiệp liên quan đến vận tải, khám phá tác động của GPS, ô tô tự hành, máy bay không người lái và robot đối với ngành công nghiệp.

Giữ Mọi Thứ Luôn Di Chuyển:

Đánh giá các lĩnh vực hỗ trợ và quản lý hệ thống vận tải, hiểu cách chúng hỗ trợ con người và dòng chảy hàng hóa.

Thảo luận về các vai trò quan trọng của logistics, việc lên kế hoạch, lưu kho và quản lý hàng tồn kho trong việc đảm bảo hoạt động vận tải diễn ra trôi chảy.

Tự Động Hóa: Một con dao hai lưỡi

Tìm hiểu vai trò của tự động hóa trong quản lý vận tải, phân tích các lợi ích về hiệu suất và các hậu quả tiềm ẩn đối với việc làm này.

Các công việc cho ngành này:

Tài xế

Phi công

Chuyên gia Logistics Quốc tế

Chuyên viên Logistics

Nhà phân tích Logistics

Quản lý Logistics

Kỹ sư Logistics

Người đóng gói và xử lý hàng hóa

Quản lý Lưu trữ và Phân phối

Quản lý Kho

Gặp gỡ cố vấn Tìm hiểu thêm  
“People say, ‘Dream big!’ – but you have to think about the logistics. It’s not just coming up with a great idea; it’s how you can sell or market or promote that great idea.”
Marley Dias
Mạnh dạn bước đến thành công