Bước vào thế giới của tiếp thị và bán hàng, nơi sự sáng tạo sẽ đi cùng với chiến lược để thu hút khách hàng. Tìm hiểu về việc xây dựng thương hiệu, quảng cáo, và nghiên cứu về cách thu hút khách hàng mua sản phẩm của mình

Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn tới thế giới thương mại, bao gồm bốn lĩnh vực chính:

Tiếp Thị và Bán hàng

Đánh giá cách tiếp thị phù hợp với kế hoạch kinh doanh

Giải thích tác động của bán hàng như một phần của hoạt động kinh doanh

Tìm hiểu tầm quan trọng của việc nghiên cứu thị trường

Tiếp thị

Giải thích vai trò của tiếp thị trong nền kinh tế toàn cầu

Hiểu cách tiếp thị liên kết với các lĩnh vực kinh doanh khác

Giải mã ý nghĩa và tầm quan trọng của "khái niệm tiếp thị"

Phân đoạn Thị trường

Phân tích các thị trường mục tiêu khác nhau và nhu cầu của khách hàng trong từng phân khúc thị trường đó

Phân biệt giữa các chiến lược tiếp thị mục tiêu và tiếp thị đại trà

Phương pháp xác định nhóm khách hàng

Xây dựng Tổ Hợp Tiếp Thị Hoàn Hảo

Tạo ra một tổ hợp tiếp thị cơ bản cho một sản phẩm dựa trên 4Ps

Hiểu sự khác biệt giữa tiếp thị hàng hóa và dịch vụ

Các công việc cho ngành này:

Biên tập viên

Nhà thiết kế đồ họa

Nhiếp ảnh gia

Giám đốc sáng tạo

Quản lý dịch vụ tiếp thị

Quản lý thương hiệu

Quản lý CRM

Kế hoạch viên chiến lược

Chuyên gia tiếp thị

Tiếp Thị & Bán Hàng Tìm hiểu thêm
Khám phá các cụm nghề nghiệp khác Luật Dịch Vụ Nhân Sinh Khoa Học Sức Khỏe
Gặp gỡ cố vấn Tìm hiểu thêm  
“Don’t find customers for your products, find products for your customers.”
Seth Godin
Mạnh dạn bước đến thành công