Đắm mình vào thế giới tài chính, nơi tồn tại những con số và chiến lược thúc đẩy thị trường toàn cầu. Tìm hiểu về ngân hàng, đầu tư và cách quản lý tiền thông minh trong bối cảnh kinh tế ngày nay.

Khóa học này trang bị bạn với những kỹ năng thiết yếu để nắm được cách mà thế giới tài chính đang vận hành. Hãy sẵn sàng khám phá bốn lĩnh vực chính

Xây dựng Nền Tảng về Tài Chính:

Nắm được cách uản lý tiền bạc: xác định các loại tiền tệ, hiểu cách giao dịch tài chính hoạt động và khám phá khái niệm tín dụng, học được khi nào nên sử dụng tiền và cách sử dụng tiền một cách có trách nhiệm.

Nắm vững những hậu quả pháp lý của các quyết định tài chính, đảm bảo bạn đưa ra các lựa chọn sáng suốt liên quan tới vấn đề này.

Kiểm Soát Tài Chính Cá Nhân của Bạn:

Hiểu và phân biệt được khái niệm thu nhập và lương

Học cách giải quyết các vấn đề về thuế - nắm được kiến thức cơ bản và hiểu tầm quan trọng của chúng.

Phát triển và quản lý ngân sáchchi tiêucá nhân, kiểm soát tài chính của bạn và thiết lập mục tiêu thành công cho bản thân.

Dòng tiền trong kinh doanh

Làm rõ vai trò của tài chính trong doanh nghiệp, từ bảo đảm đầu tư đến quản lý chi phí

Có được hiểu biết cơ bản về các nguyên tắc kế toán, ngôn ngữ cốt lõi của doanh nghiệp.

Học cách phân tích các báo cáo tài chính cơ bản như bảng cân đối kế toán và báo cáo lợi nhuận, nhận được thông tin cần thiết để nhận biết tình trạng của một công ty.

Thịnh Vượng trong Thế Giới Tài Chính:

Phát triển các kỹ năng chuyên nghiệp cần thiết cho nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính.

Hiểu được chính sách và quy định của công ty, đảm bảo các hoạt động kinh doanh đều tuân theo tiêu chuẩn đạo đức và thủ tục tuân thủ nhất định.

Thành thạo chiến lược quản lý thời gian để lựa chọn ưu tiên một nhiệm vụ và tối đa hóa hiệu suất của bạn trong thế giới tài chính luôn chuyển biến liên tục này.

Các công việc liên quan đến tài chính:

Kế toán viên

Chuyên viên nhân sự

Kiểm toán viên

Kiểm soát doanh nghiệp

Nhân viên môi giới

Chuyên viên ngân hàng mảng đầu tư

Nhân viên ngân hàng mảng cho vay

Đại lý phụ trách vấn đề bồi thườn

Thẩm định viên bảo hiểm

Gặp gỡ cố vấn Tìm hiểu thêm  
A good accountant is a good poet. He appreciates the true value of things.
Robert Frost
Mạnh dạn bước đến thành công