Nhìn vào thế giới kinh doanh, nơi khả năng lãnh đạo và việc vạch ra kế hoạch sẽ dẫn bạn đến thành công. Khám phá cách mà các doanh nghiệp được tổ chức, quản lý và điều chỉnh để cạnh tranh trên thị trường.

Khóa học này là bước đệm tăng thâm hiểu biết của bạn về lĩnh vực kinh doanh. Chúng ta sẽ đi sâu vào bốn lĩnh vực chính:

Bổi cảnh Kinh Doanh

Khám phá vai trò cần thiết của một doanh nghiệp trong xã hội, từ tạo ra việc làm đến thúc đẩy sự đổi mới.

Đào sâu vào các loạihình doanh nghiệp khác nhau, từ cửa hàng địa phương nhỏ đến tập đoàn có quy mô toàn cầu, và khám phá các cấu trúc doanh nghiệp, phương thức sở hữu khác nhau của các loại hình doanh nghiệp đó.

Phân loại & Hệ Thống

Phân loại doanh nghiệp dựa trên sản phẩm họ bán hoặc dịch vụ họ cung cấp.

Hiểu về vai trò của các nhà bán lẻ, nhà bán buôn và nhà cung cấp trong việc đưa hàng hóa và dịch vụ đến người tiêu dùng.

Động Cơ Kinh Tế

Giải mã khái niệm về nền kinh tế và đào sâu vào các hệ thống kinh tế khác nhau, như nền kinh tế tư bản và nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.

Cung & Cầu: Học mối tương quan của cung và cầu ảnh hưởng đến giá cả và ảnh hưởng đến các quyết định kinh doanh.

Các Khái niệm chuyên ngành & Trách Nhiệm

Lợi nhuận: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận kinh doanh, bao gồm doanh thu và chi phí, để hiểu cách doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận của họ trong hoạt động kinh doanh.

Khám phá sự quan trọng ngày càng tăng lên của các phương pháp kinh doanh bền vững và cách chúng đóng góp vào một thế giới trong sạch và một xã hội phát triển.

Các công việc cho ngành này:

Trợ lý Nhân sự

Quản lý Nhân sự

Trợ lý điều hành

Nhà phân tích nghiên cứu vận hành

Tổng giám đốc

Quản lý mảng mua hàng

Chuyên gia quản lý rủi ro

Quản Lý Doanh Nghiệp & Hành Chính Tìm hiểu thêm
Khám phá các cụm nghề nghiệp khác Tiếp Thị & Bán Hàng Luật Dịch Vụ Nhân Sinh
Gặp gỡ cố vấn Tìm hiểu thêm  
“I’m a graduate in business management with specialization in finance, and I love dealing with numbers.”
Louise Nguyen - Student
Mạnh dạn bước đến thành công