Khám phá hệ thống pháp luật và cách nó hình thành xã hội của chúng ta. Tìm hiểu về vô sốcác loại luật khác nhau, từ hình sự đến dân sự, và cách luật sư giúp người dân giải quyết vấn đề pháp lý

Khóa học này giúp ta khám phá chi tiết hệ thống pháp luật, bao gồm bốn lĩnh vực chính:

Nền Tảng Công Lý:

Hiểu về lịch sử và mục tiêu của hệ thống pháp luật hình sự, tìm hiểu cách mà giúp đảm bảo thực thi pháp luật và giữ gìn trật tự công cộng.

Xác định chức năng của thuyết tam quyền phân lập bao gồm: lập pháp- hành pháp- tư pháp, các cơ quan mang chức năng đảm bảo thực thi tam quyền phân lập kể trên như tòa án, công an nhân dân,..

Luật và Xã Hội: Một Hành Trình Lịch Sử:

Du hành qua thời gian, khám phá cách các nền văn minh cổ đại đối phó với các vấn đề tội phạm và hình phạt áp dụng cho tội phạm vào những thời điểm khác nhau xuyên suốt quá trình phát triển.

Tham gia vào các cuộc thảo luận về nguyên nhân xã hội của tội phạm trong thế giới ngày nay.

Khung Pháp Lý:

Học về các yếu tố và phân loại của các dạng tội phạm, phân loại các tội phạm dựa trên mức độ nghiêm trọng của hành vi.

Khám phá quy trình lập pháp, theo dõi cách luật pháp được tạo ra và thay đổi từng ngày đề phù hợp với sự biến đổi liên tục của xã hội

Thực thi công lý trên thực tế

Gặp gỡ các nhân vật chủ chốt trong một phiên tòa, bao gồm các thẩm phán, luật sư và các hội thẩm nhân dân

Phân tích quy trình của một phiên tòa, từ lúc mở đầu đến khi tuyên án.

Các công việc cho ngành này:

Luật sư

Thẩm phán

Thư ký tòa án

Trợ lý pháp lý

Cảnh sát

-Kiểm lâm công việc

-Chiến sĩ bảo vệ trại giam

Gặp gỡ cố vấn Tìm hiểu thêm  
“I’m a law student in my first year at university, and there’re so many moments when I’m simply a mess.”
Jessica Tran – law student
Mạnh dạn bước đến thành công