Bài Tập Ở Đại Học

Mặc dù có mối quan hệ giữa công việc bạn đã làm ở trường trung học và loại bài tập bạn sẽ được yêu cầu hoàn thành ở trường đại học, các bài tập ở trường đại học chắc chắn sẽ là “cấp độ tiếp theo”. Bên cạnh việc cung cấp cho bạn kiến thức thực tế, mục tiêu của chương trình đại học là dạy bạn suy nghĩ theo một cách có cấu trúc nhất định (tức là phê phán và hợp lý), và tất cả các bài tập của bạn sẽ đưa bạn, ở các mức độ khác nhau, hướng tới mục tiêu này.

Theo nghĩa chung, bạn sẽ thấy nhiều loại bài tập bạn sẽ nhận được ở trường đại học. Chúng sẽ bao gồm các bài đọc, các loại bài tiểu luận khác nhau, nghiên cứu điển hình, báo cáo thực tế, báo cáo trong phòng thí nghiệm, tạp chí phản ánh, đánh giá tài liệu, thư mục có chú thích, tài liệu phát tay và các dự án cá nhân hoặc hợp tác. Bạn nên cho rằng kỳ vọng sẽ cao hơn, và việc xem xét kỹ lưỡng công việc của bạn sẽ kỹ lưỡng hơn bạn có thể đã trải qua trước đây. Chìa khóa để thành công trong các loại nhiệm vụ này không phải là một bí mật. Nó nằm ở việc hiểu được kỳ vọng của người hướng dẫn của bạn và những gì bạn đang được yêu cầu làm.

Mỗi bài tập bạn nhận được có thể được chia nhỏ theo cùng một cách. Cách tiếp cận có cấu trúc này sẽ giúp bạn lập kế hoạch và hoàn thành công việc.

Hiểu những gì bạn đang được yêu cầu làm: Điều này nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng đó là nơi nhiều sinh viên trở nên tồi tệ. Không hiểu đầy đủ nhiệm vụ hạn chế kết quả cuối cùng của nhiệm vụ của bạn. Cho dù bạn có nỗ lực bao nhiêu vào nó. Vì vậy, hãy đọc hướng dẫn. Nhiệm vụ là gì? Bạn có hiểu nó không? Tất cả các khía cạnh của nhiệm vụ có rõ ràng không? Mặc dù bạn có thể cảm thấy do dự khi đặt câu hỏi, nhưng bạn cần phải vượt qua nó. Nếu bạn không hiểu, hãy hỏi. Bất kỳ sự bối rối nào bạn cảm thấy khi hỏi trong khi được ưu tiên hơn những gì bạn sẽ cảm thấy nếu bạn làm sai điều thông qua việc không hiểu kỳ vọng.

SẮP XẾP THỜI GIAN CỦA BẠN: LẬP KẾ HOẠCH, THỰC HIỆN, XEM XÉT

Kế hoạch: Biết thời hạn của bạn: Tìm khi nào công việc đến hạn và cách bạn phải nộp nó. Đánh dấu bài nộp trong lịch của bạn ngay lập tức và cũng là ngày hoàn thành bản nháp vài ngày trước đó. Đặt lời nhắc cho bạn đủ thời gian để làm điều gì đó về nó. Nếu bài tập phức tạp hơn, hãy chia nó thành các phần kích thước nhỏ hơn và chèn một số thời hạn trung gian để giúp bạn đi đúng hướng. Dành một chút thời gian ở cuối để chỉnh sửa và xem xét tác phẩm của bạn. Nếu bạn vội vàng làm việc, và cố gắng làm quá nhiều trong thời gian quá ngắn, điều đó sẽ rõ ràng với giáo sư của bạn

Lập kế hoạch & Thực hiện: Bắt đầu: Nhiệm vụ càng phức tạp, bạn càng cần phát triển tổng quan về công việc. Công việc này có yêu cầu nhiệm vụ phụ không? Bạn sẽ cần bao nhiêu thời gian để nghiên cứu? Bạn cần gì để bắt đầu?

Thực hiện công việc:Bạn đã lập một lịch trình, sau đó là một phác thảo, và bây giờ đã sẵn sàng để bắt đầu. Bắt đầu với nghiên cứu (sử dụng mô hình CRAAP – xem bên dưới), sắp xếp suy nghĩ của bạn và bắt đầu viết. Một trong những khía cạnh cấp cao hơn của nhiệm vụ của bạn có thể sẽ là đưa ra một số hình thức tranh luận hoặc đảm nhận một vị trí. Hãy chắc chắn rằng những điểm bạn đưa ra được hỗ trợ bởi bằng chứng và cấu trúc lập luận của bạn là mạch lạc và hợp lý.

C

Thời điểm xuất hiện của thông tin: Tính kịp thời của thông tin

 • Thông tin được công bố hoặc đăng tải khi nào? Sửa đổi hoặc cập nhật?
 • Chủ đề của bạn có yêu cầu thông tin hiện tại hay các nguồn cũ hơn cũng sẽ được chấp nhận?
R

Sự liên quan: Thông tin này có ích gì trong bài làm của bạn

 • Thông tin có liên quan đến chủ đề của bạn hoặc trả lời câu hỏi của bạn không?
 • Đối tượng dự định là ai? / Mức độ thích hợp?
A

Cơ quan: Nguồn thông tin

 • Tác giả / nhà xuất bản / nguồn / nhà tài trợ là ai?
 • Chứng chỉ hoặc liên kết tổ chức của tác giả là gì?
 • Tác giả có đủ điều kiện để viết về chủ đề này không? / Thông tin liên hệ?
A

Độ chính xác: Độ tin cậy, trung thực và đúng đắn của nội dung.

 • Thông tin đến từ đâu? / được hỗ trợ bởi bằng chứng?
 • Thông tin đã được xem xét hoặc tham khảo chưa?
 • Ngôn ngữ hoặc giọng điệu có vẻ không thiên vị và không có cảm xúc không?
P

Mục đích: Lý do thông tin tồn tại

 • Mục đích của thông tin là gì? Đó là để thông báo, giảng dạy, bán, giải trí hay theo đuổi?
 • Quan điểm có vẻ khách quan và vô tư?
 • Có thành kiến chính trị, tôn giáo, thể chế hoặc cá nhân không?

Đánh giá: Cuối cùng. Cho phép đủ thời gian để bước đi, để bạn có thể quay lại và chỉnh sửa với “đôi mắt tươi mới”. Khi bạn cảm thấy bạn đã hoàn thành, hãy quay lại từ đầu và nhìn vào hướng dẫn. Bạn đã trả lời các câu hỏi? Bạn đã làm theo định dạng yêu cầu? Đây có phải là những gì giáo sư đang mong đợi?

Nếu trung học là một sự chuẩn bị cho đại học, thì đại học là chuẩn bị cho cuộc sống sau này. Là bước tiếp theo trong sự phát triển của bạn vào tuổi trưởng thành, về mặt học thuật, bạn sẽ làm những điều quen thuộc theo những cách đôi khi lại không quen thuộc. Ví dụ, ở trường trung học, có ý kiến về một chủ đề và trình bày nó một cách rõ ràng có thể là đủ. Ở trường đại học, ý kiến của bạn một mình không quan trọng. Nó sẽ cần được hỗ trợ bởi bằng chứng, được tìm thấy bằng cách thực hiện nghiên cứu và sẽ cần được trình bày theo cấu trúc hợp lý, được định dạng theo cách mà người hướng dẫn của bạn yêu cầu. Vì vậy, với tất cả các bài tập của bạn, bạn nên mong đợi sự phức tạp hơn và mức độ trách nhiệm cao hơn cho công việc bạn gửi. Để thành công, bạn sẽ cần phải hiểu các nhiệm vụ trước bạn, và những gì được mong đợi và tiếp cận công việc của bạn một cách có hệ thống.

Bài viết thuộc bản quyền Ⓒ của Juvenis Maxime 2023

Tác giả: Kenneth Knox